Finansowy opiekun - logo Aliorbank - logo
kontobiznes-campaing
prostych 
kroków 
do premii
Zarejestruj sie w promocji
Do 23.07.2021 r. (włącznie) złóż wniosek o iKonto Biznes
W ciągu 30 dni (najpóźniej do 22.08.2021 r.) podpisz umowę o iKonto Biznes
W ciągu 60 dni (najpóźniej do 21.10.2021 r.) spełnij warunek aktywności
Do 03.11.2021 powiadomimy Cię o przyznaniu premii.
price
iKonto Biznes to:
  • 0 zł za konto i kartę debetową dla aktywnych3,5

  • 0 zł za internetowe przelewy: krajowe oraz do ZUS i US5

  • 0 zł za korzystanie z bankomatów w oddziałach Alior Banku5

  • 0 zł za księgowość online na portalu zafirmowani.pl5

  • 0 zł za internetowe przelewy transgraniczne / SEPA4,5

  • 0 zł za pierwszy przelew internetowy natychmiastowy Express Elixir w miesiącu5

Przez 12 miesięcy możesz otrzymać nawet 1500 zł premii od Alior Banku – po 125 zł w każdym miesiącu za aktywne korzystanie z konta i karty.2

SE Logo

1Warunkiem otrzymania premii w wysokości 300 zł od Internetowy Dom Mediowy NET S.A., który jest organizatorem Akcji we współpracy z serwisem Finansowyopiekun.se.pl, jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej akcji „KONTO BIZNES ALIOR BANK EDYCJA 5” i złożenie wniosku o iKonto Biznes poprzez stronę kontobiznes5.se.pl. W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi akcji informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu otwarcia dla Uczestnika rachunku Alior Banku S.A. w ramach akcji, spełnienia warunków akcji określonych w regulaminie akcji, nazwy firmy, numeru NIP firmy, numeru rachunku otwartego w ramach akcji. Następnie należy w ciągu 30 dni od dnia przesłania wniosku (ale nie później niż do 22.08.2021 r. włącznie) zawrzeć z Alior Bankiem S.A. umowę, w oparciu o którą otwarty zostanie rachunek iKonto Biznes w Alior Banku i w okresie 60 dni od dnia zawarcia ww. umowy (ale nie później niż do 21.10.2021 r. włącznie) dokonać wpłat na rachunek o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 zł (liczy się data zaksięgowania środków na rachunku). Uczestnik zostanie powiadomiony o przyznaniu premii do 3.11.2021 r. Premia zostanie wypłacona na iKonto Biznes Uczestnika do dnia 24.11.2021 r.

2Otwórz rachunek firmowy iKonto Biznes Alior Banku S.A. (dalej Bank) i aktywnie z niego korzystaj. Za wybrane czynności Bank wypłaci Ci premię. Przez 12 miesięcy możesz otrzymać nawet 1500 zł premii - nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania promocji. Bank przyznaje Premię za określone transakcje i czynności wykonywane przez Uczestnika Promocji z Rachunku Uczestnika. Szczegółowa lista transakcji i czynności znajduje się w Regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja III dostępnym na stronie www.aliorbank.pl oraz w placówkach banku.

3Miesięczna opłata za korzystanie z karty do iKonta Biznes wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania przez klienta i rozliczenia przez Bank co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu, liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem "Aktywna". W przypadku niespełnienia ww. warunku naliczona zostanie opłata za korzystanie karty w wysokości 8 zł.

4Opłata 0 zł za przelewy transgraniczne/SEPA dotyczy przelewów w trybie zwykłym, w opcji kosztowej SHA.

5Opłata 0 zł dotyczy wymienionych transakcji, za pozostałe jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Pełna informacja o opłatach i prowizjach związanych z prowadzeniem iKonta Biznes znajduje się w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes dostępnej na stronie www.aliorbank.pl oraz w placówkach banku.


Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.